در حال بارگزاری ...
نمایش صفحه 1 از 1
مرتب سازی بر اساس
جستجوی پیشرفته
مرتب سازی بر اساس:
 • پیش فرض
 • جدیدترین
 • نام : الف تا ی
 • ارزانترین
 • گران ترین
 • Best Seller
 • Most View
0 نفر
4,400,000 تومان
4,088,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • سوسیس ساز چرخ گوشت : دارد
0 نفر
1,733,000 تومان
1,669,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • جنس بدنه غذاساز : پلاستیک
 • تعداد تنظیمات سرعت غذاساز : دو سرعته
0 نفر
1,258,000 تومان
749,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • تنظیم سرعت آسیاب : ندارد
0 نفر
1,538,000 تومان
1,260,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • جنس بدنه مخلوط کن : استیل
 • جنس پارچ مخلوط کن : پلاستیک
 • تنظیمات سرعت مخلوط کن : ندارد
 • تعداد تنظیمات سرعت مخلوط کن : 2
0 نفر
1,497,000 تومان
1,199,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • جنس پارچ مخلوط کن : پلاستیک
 • تعداد تنظیمات سرعت مخلوط کن : 2
0 نفر
1,135,000 تومان
1,239,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • تنظیمات سرعت مخلوط کن : دارد
 • تعداد تنظیمات سرعت مخلوط کن : 2
0 نفر
2,120,000 تومان
2,470,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • جنس بدنه مخلوط کن : استیل
 • جنس پارچ مخلوط کن : شیشه
 • تنظیمات سرعت مخلوط کن : دارد
 • تعداد تنظیمات سرعت مخلوط کن : 6
0 نفر
1,865,000 تومان
1,480,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • جنس بدنه مخلوط کن : پلاستیک
 • جنس پارچ مخلوط کن : شیشه
 • تنظیمات سرعت مخلوط کن : دارد
0 نفر
2,460,000 تومان
2,160,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • جنس بدنه مخلوط کن : استیل
 • جنس پارچ مخلوط کن : شیشه
 • تنظیمات سرعت مخلوط کن : دارد
 • تعداد تنظیمات سرعت مخلوط کن : 2
0 نفر
3,652,000 تومان
2,985,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • جنس بدنه غذاساز : پلاستیک
 • تعداد تنظیمات سرعت غذاساز : دو سرعته
 • عملکرد توربو (Turbo) غذاساز : ندارد
 • صفحه نمایشگر غذاساز : ندارد
0 نفر
1,834,000 تومان
1,378,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • جنس بدنه غذاساز : پلاستیک
 • تعداد تنظیمات سرعت غذاساز : دو سرعته
 • عملکرد توربو (Turbo) غذاساز : ندارد
 • صفحه نمایشگر غذاساز : ندارد
+
0 نفر
1,853,000 تومان
1,448,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • جنس بدنه غذاساز : پلاستیک
 • تعداد تنظیمات سرعت غذاساز : دو سرعته
 • عملکرد توربو (Turbo) غذاساز : ندارد
 • صفحه نمایشگر غذاساز : ندارد
0 نفر
1,438,000 تومان
1,140,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • جنس بدنه غذاساز : پلاستیک
 • تعداد تنظیمات سرعت غذاساز : دو سرعته
 • عملکرد توربو (Turbo) غذاساز : ندارد
 • صفحه نمایشگر غذاساز : ندارد
0 نفر
2,153,000 تومان
1,702,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • جنس بدنه غذاساز : پلاستیک
 • تعداد تنظیمات سرعت غذاساز : دو سرعته
 • عملکرد توربو (Turbo) غذاساز : دارد
 • صفحه نمایشگر غذاساز : ندارد
+
0 نفر
1,838,000 تومان
1,162,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • جنس بدنه غذاساز : پلاستیک
 • تعداد تنظیمات سرعت غذاساز : دو سرعته
 • عملکرد توربو (Turbo) غذاساز : ندارد
 • صفحه نمایشگر غذاساز : ندارد
0 نفر
1,853,000 تومان
1,353,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • جنس بدنه غذاساز : پلاستیک
 • تعداد تنظیمات سرعت غذاساز : دو سرعته
 • عملکرد توربو (Turbo) غذاساز : دارد
 • صفحه نمایشگر غذاساز : ندارد
0 نفر
1,962,000 تومان
1,702,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • جنس بدنه غذاساز : پلاستیک
 • تعداد تنظیمات سرعت غذاساز : دو سرعته
 • عملکرد توربو (Turbo) غذاساز : دارد
 • صفحه نمایشگر غذاساز : ندارد
0 نفر
تموم شد
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • سوسیس ساز چرخ گوشت : ندارد
0 نفر
تموم شد
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • سوسیس ساز چرخ گوشت : دارد
0 نفر
تموم شد
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • سیستم چرخش معکوس چرخ گوشت : ندارد
 • سوسیس ساز چرخ گوشت : دارد
0 نفر
تموم شد
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • تنظیمات سرعت مخلوط کن : دارد
 • تعداد تنظیمات سرعت مخلوط کن : 2
0 نفر
تموم شد
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • تنظیمات سرعت مخلوط کن : دارد
 • تعداد تنظیمات سرعت مخلوط کن : 2
0 نفر
تموم شد
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • جنس بدنه مخلوط کن : پلاستیک
 • جنس پارچ مخلوط کن : پلاستیک
 • تنظیمات سرعت مخلوط کن : دارد
 • تعداد تنظیمات سرعت مخلوط کن : 2
0 نفر
تموم شد
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • جنس پارچ مخلوط کن : پلاستیک
 • تنظیمات سرعت مخلوط کن : دارد
 • تعداد تنظیمات سرعت مخلوط کن : 2
0 نفر
تموم شد
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • جنس بدنه مخلوط کن : استیل
 • جنس پارچ مخلوط کن : شیشه
 • تنظیمات سرعت مخلوط کن : دارد
 • تعداد تنظیمات سرعت مخلوط کن : 2
0 نفر
تموم شد
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
0 نفر
تموم شد
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • جنس بدنه مخلوط کن : آلمینیوم
 • جنس پارچ مخلوط کن : پلاستیک
 • تنظیمات سرعت مخلوط کن : دارد
 • تعداد تنظیمات سرعت مخلوط کن : 6
0 نفر
تموم شد
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • جنس بدنه مخلوط کن : پلاستیک
 • جنس پارچ مخلوط کن : شیشه
 • تنظیمات سرعت مخلوط کن : دارد
 • تعداد تنظیمات سرعت مخلوط کن : 2
0 نفر
تموم شد
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • جنس بدنه مخلوط کن : استیل
 • جنس پارچ مخلوط کن : شیشه
 • تنظیمات سرعت مخلوط کن : دارد
 • تعداد تنظیمات سرعت مخلوط کن : 2
0 نفر
تموم شد
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • جنس بدنه غذاساز : پلاستیک
 • تعداد تنظیمات سرعت غذاساز : دو سرعته
 • عملکرد توربو (Turbo) غذاساز : ندارد
 • صفحه نمایشگر غذاساز : ندارد
0 نفر
تموم شد
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • جنس بدنه غذاساز : پلاستیک
 • تعداد تنظیمات سرعت غذاساز : دو سرعته
 • عملکرد توربو (Turbo) غذاساز : ندارد
 • صفحه نمایشگر غذاساز : ندارد
0 نفر
تموم شد
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • جنس بدنه غذاساز : پلاستیک
 • تعداد تنظیمات سرعت غذاساز : دو سرعته
 • عملکرد توربو (Turbo) غذاساز : ندارد
 • صفحه نمایشگر غذاساز : ندارد
0 نفر
تموم شد
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • جنس بدنه غذاساز : پلاستیک
 • تعداد تنظیمات سرعت غذاساز : دو سرعته
 • عملکرد توربو (Turbo) غذاساز : ندارد
 • صفحه نمایشگر غذاساز : ندارد
0 نفر
تموم شد
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • جنس بدنه غذاساز : پلاستیک
 • تعداد تنظیمات سرعت غذاساز : دو سرعته
 • عملکرد توربو (Turbo) غذاساز : ندارد
 • صفحه نمایشگر غذاساز : ندارد
جستجوی پیشرفته
فیلتر بر اساس قیمت
برند ها
 • آرزوم
 • بوش
 • پارس خزر
 • فکیر
 • فیلیپس
 • مولینکس
 • کاراجا
 • کرکماز
 • کنوود
فروشندگان
 • کالاوما
مشاهده نتایج
خانه
دسته ها
جستجو
0 سبد
پروفایل
بیشتر
تماس
دسته بندی ها
کالای دیجیتال
باکس تبدیل هارد
لوازم خانه و آشپزخانه
مد و پوشاک
آرایشی - بهداشتی - سلامت
اسباب بازی و لوازم التحریر