در حال بارگزاری ...
نمایش صفحه 1 از 11
مرتب سازی بر اساس
جستجوی پیشرفته
مرتب سازی بر اساس:
 • پیش فرض
 • جدیدترین
 • نام : الف تا ی
 • ارزانترین
 • گران ترین
 • Best Seller
 • Most View
0 نفر
1,350,000 تومان
1,200,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 16 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 1 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 5.0 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
0 نفر
2,880,000 تومان
2,700,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 64 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 4 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 5.9 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
0 نفر
3,350,000 تومان
3,250,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 128 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 6.4 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
 • شبکه های ارتباطی موبایل : 2G
0 نفر
2,110,000 تومان
2,100,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 32 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 3 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 6.4 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
0 نفر
450,000 تومان
420,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 2.4 اینچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
 • شبکه های ارتباطی موبایل : 2G
 • کیفیت عکاسی دوربین موبایل : VGA
0 نفر
900,000 تومان
800,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 8 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 1 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 4.5اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
0 نفر
1,950,000 تومان
1,850,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 32 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 3 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 5.5 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
0 نفر
11,500,001 تومان
11,300,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 64 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 3 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 5.5 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : تک سيم کارت
0 نفر
14,300,000 تومان
14,100,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 256 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 3 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 5.8 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : تک سيم کارت
0 نفر
13,400,000 تومان
14,800,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 64 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 3 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 5.8 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : تک سيم کارت
0 نفر
10,850,000 تومان
11,600,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 64 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 3 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 5.5 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : تک سيم کارت
0 نفر
9,050,000 تومان
8,900,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 64 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 2 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 4.7 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : تک سيم کارت
0 نفر
9,150,000 تومان
9,900,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 64 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 2 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 4.7 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : تک سيم کارت
0 نفر
10,450,000 تومان
10,600,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 256 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 2 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 4.7 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : تک سيم کارت
0 نفر
3,800,000 تومان
3,420,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 128 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 6 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 6.3اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
+
0 نفر
23,800,000 تومان
23,300,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 256 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 4 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 6.5 اینچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
+
0 نفر
21,700,000 تومان
20,100,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 256 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 4 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 5.8 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
0 نفر
19,800,000 تومان
19,700,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 64 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 4 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 6.5 اینچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
0 نفر
1,800,000 تومان
1,750,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 32 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 2 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 6.2 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
+
0 نفر
2,900,000 تومان
2,770,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 64 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 4 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 6.4 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
0 نفر
2,800,000 تومان
2,765,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 128 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 4 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 6.4 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
0 نفر
3,950,000 تومان
3,700,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 128 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 6 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 6.4 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
+
0 نفر
4,230,000 تومان
4,290,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 128 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 6 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 6.6 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
0 نفر
6,200,000 تومان
5,950,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 128 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 8 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 6.7 اینچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
0 نفر
4,500,000 تومان
4,390,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 128 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 6 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 6.5 اینچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
+
0 نفر
13,799,997 تومان
13,700,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 256 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 12 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 6.8
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
+
0 نفر
14,500,000 تومان
14,400,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 128 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 4 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 6.1 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
+
0 نفر
16,200,000 تومان
15,500,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 256 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 4 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 6.1 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
0 نفر
3,800,000 تومان
3,700,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 128 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 6 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 6.5 اینچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
0 نفر
2,400,000 تومان
2,300,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 128 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 3 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 6.1 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
0 نفر
1,960,000 تومان
1,810,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 32 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 3 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 6.2 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
0 نفر
3,050,000 تومان
2,950,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 128 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 4 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 6.5 اینچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
0 نفر
1,390,000 تومان
1,260,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 32 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 2 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 5.7 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
0 نفر
1,870,000 تومان
1,700,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 32 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 3 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 5.9 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
0 نفر
1,200,000 تومان
1,000,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 16 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 2 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 5.4 اینچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
0 نفر
3,550,000 تومان
3,300,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 128 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 6 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 6.1 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
جستجوی پیشرفته
فیلتر بر اساس قیمت
حافظه داخلی موبایل
مقدار رم RAM موبایل
رنگ محصول
بازه صفحه نمایش موبایل
تعداد سیم کارت موبایل
شبکه های ارتباطی موبایل
کیفیت عکاسی دوربین موبایل
سیستم عامل موبایل
دسته بندی موبایل
برند ها
 • آنر
 • اپل
 • اچ تی سی
 • ال جی
 • ایسوس
 • سامسونگ
 • سونی
 • لنوو
 • موتورولا
 • می
 • نوکیا
 • هوآوی
فروشندگان
 • کالاوما
مشاهده نتایج
خانه
دسته ها
جستجو
0 سبد
پروفایل
بیشتر
تماس
دسته بندی ها
کالای دیجیتال
باکس تبدیل هارد
لوازم خانه و آشپزخانه
مد و پوشاک
آرایشی - بهداشتی - سلامت
اسباب بازی و لوازم التحریر