در حال بارگزاری ...
نمایش صفحه 1 از 14
مرتب سازی بر اساس
جستجوی پیشرفته
مرتب سازی بر اساس:
 • پیش فرض
 • جدیدترین
 • نام : الف تا ی
 • ارزانترین
 • گران ترین
 • Best Seller
 • Most View
0 نفر
1,350,000 تومان
1,200,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 16 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 1 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 5.0 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
0 نفر
2,880,000 تومان
2,700,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 64 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 4 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 5.9 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
0 نفر
3,350,000 تومان
3,250,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 128 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 6.4 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
 • شبکه های ارتباطی موبایل : 2G
0 نفر
2,110,000 تومان
2,100,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 32 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 3 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 6.4 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
0 نفر
450,000 تومان
420,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 2.4 اینچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
 • شبکه های ارتباطی موبایل : 2G
 • کیفیت عکاسی دوربین موبایل : VGA
0 نفر
900,000 تومان
800,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 8 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 1 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 4.5اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
0 نفر
1,950,000 تومان
1,850,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 32 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 3 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 5.5 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
0 نفر
11,500,001 تومان
11,300,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 64 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 3 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 5.5 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : تک سيم کارت
0 نفر
14,300,000 تومان
14,100,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 256 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 3 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 5.8 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : تک سيم کارت
0 نفر
13,400,000 تومان
14,800,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 64 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 3 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 5.8 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : تک سيم کارت
0 نفر
10,850,000 تومان
11,600,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 64 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 3 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 5.5 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : تک سيم کارت
0 نفر
9,050,000 تومان
8,900,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 64 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 2 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 4.7 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : تک سيم کارت
0 نفر
9,150,000 تومان
9,900,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 64 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 2 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 4.7 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : تک سيم کارت
0 نفر
10,450,000 تومان
10,600,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 256 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 2 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 4.7 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : تک سيم کارت
0 نفر
3,800,000 تومان
3,420,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 128 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 6 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 6.3اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
+
0 نفر
23,800,000 تومان
23,300,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 256 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 4 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 6.5 اینچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
+
0 نفر
21,700,000 تومان
20,100,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 256 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 4 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 5.8 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
0 نفر
19,800,000 تومان
19,700,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 64 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 4 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 6.5 اینچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
0 نفر
1,800,000 تومان
1,750,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 32 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 2 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 6.2 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
+
0 نفر
2,900,000 تومان
2,770,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 64 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 4 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 6.4 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
0 نفر
2,800,000 تومان
2,765,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 128 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 4 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 6.4 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
0 نفر
3,950,000 تومان
3,700,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 128 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 6 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 6.4 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
+
0 نفر
4,230,000 تومان
4,290,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 128 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 6 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 6.6 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
0 نفر
6,200,000 تومان
5,950,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 128 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 8 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 6.7 اینچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
0 نفر
4,500,000 تومان
4,390,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 128 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 6 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 6.5 اینچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
+
0 نفر
13,799,997 تومان
13,700,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 256 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 12 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 6.8
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
+
0 نفر
14,500,000 تومان
14,400,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 128 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 4 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 6.1 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
+
0 نفر
16,200,000 تومان
15,500,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 256 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 4 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 6.1 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
0 نفر
3,800,000 تومان
3,700,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 128 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 6 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 6.5 اینچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
0 نفر
2,400,000 تومان
2,300,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 128 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 3 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 6.1 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
0 نفر
1,960,000 تومان
1,810,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 32 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 3 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 6.2 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
0 نفر
3,050,000 تومان
2,950,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 128 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 4 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 6.5 اینچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
0 نفر
1,390,000 تومان
1,260,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 32 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 2 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 5.7 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
0 نفر
1,870,000 تومان
1,700,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 32 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 3 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 5.9 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
0 نفر
1,200,000 تومان
1,000,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 16 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 2 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 5.4 اینچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
0 نفر
3,550,000 تومان
3,300,000 تومان
فروشنده: Nop.Core.Domain.Stores.Store.Name
مشخصات فنی
 • حافظه داخلی موبایل : 128 گیگابایت
 • مقدار رم RAM موبایل : 6 گیگابایت
 • اندازه صفحه نمایش موبایل : 6.1 اينچ
 • تعداد سیم کارت موبایل : دو سیم کارت
جستجوی پیشرفته
فیلتر بر اساس قیمت
برند ها
 • آنر
 • کی اف_سنیور
 • اپل
 • اچ تی سی
 • ال جی
 • ایسوس
 • باسئوس
 • پیکسی
 • دایموند
 • سامسونگ
 • سومگ
 • سونی
 • فراری
 • لنوو
 • متفرقه
 • موتورولا
 • موشی
 • می
 • نوکیا
 • نیلکین
 • هوآوی
 • کی اچ
فروشندگان
 • کالاوما
مشاهده نتایج
خانه
دسته ها
جستجو
0 سبد
پروفایل
بیشتر
تماس
دسته بندی ها
کالای دیجیتال
باکس تبدیل هارد
لوازم خانه و آشپزخانه
مد و پوشاک
آرایشی - بهداشتی - سلامت
اسباب بازی و لوازم التحریر